PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring brengt u op de hoogte van het privacybeleid bij Garage Gilbert BV.

Met deze verklaring willen wij transparant en duidelijk communiceren over hoe persoonlijke gegevens door ons verwerkt worden. Welke gegevens wij bijhouden, hoe lang wij deze bijhouden en wat wij met de gegevens doen. Ook bekijken wij over welke rechten u beschikt, en wie of hoe u ons kan contacteren hieromtrent.

Wij verzamelen doorgaans enkel persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.) om onze verkopen en diensten naverkoop te kunnen uitvoeren en promoten. Dit kan zowel voor administratieve als voor commerciële doeleinden zijn. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens nooit te delen met derden, met uitzondering van eventuele opslag in (externe) cloud-omgevingen of indien wij een partner inschakelen voor het versturen van mails of post. In die gevallen worden uw gegevens enkel gedeeld onder strikte voorwaarden, om uw privacy blijvend te beschermen. Uiteraard hebt u steeds het recht deze gegevens in te kijken, te bewerken of te verwijderen.

DEZE VERKLARING IS VAN TOEPASSING OP?

Deze verklaring werd opgesteld voor Garage Gilbert BV,
Benedestraat 13, 1851 Humbeek, BTW: 0430.878.354

Deze verklaring geldt voor de hele organisatie, alle communicatie- of administratietools (alle websites, sociale media, CRM, project management, CMS, enz.) van de organisatie en tevens op elke medewerker, bestuurder en/of personeelslid. Voor sommige delen van de communicatie of administratie maken we gebruik van externe partners, hierbij kan ook hun privacy verklaring van toepassing zijn.

WIE CONTACTEREN, EN HOE?

Alle vragen i.v.m. uw privacy worden behandeld door Peggy Vanderminnen.Telefonisch te bereiken op 02/269.03.47 of per email op peggy@gilbert-humbeek.be.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ ONS BEDRIJF.

Wij verzamelen gegevens voor de goede werking van onze organisatie. Dat kan zeer praktisch zijn (bvb. voor het versturen van correspondentie), administratief (bvb. boekhouding) of promotioneel (wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief).

Wij hebben bepaalde gegevens van u nodig wanneer u een afspraak via onze website plaatst, een aankoop doet, een optie neemt op een wagen of contact neemt via het contactformulier.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Afhankelijk van de grondslag en het doel, gaat het doorgaans om volgende gegevens:

Uw persoonlijke gegevens: Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en)

Uw contactgegevens: Postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail

Eventuele bedrijfsgegevens: postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en/of ondernemingsnummer

In het geval van een aankoop in onze vestiging, zeker bij aanvraag van een financiëring, nemen wij een digitale scan van uw identiteitskaart. Hierdoor hebben we toegang tot identificatie gegevens zoals uw kaartnummer en rijksregister nummer. Die gegevens hebben wij wettelijk gezien nodig om de aankoop of aanvraag tot financiëring af te ronden.

Via onze website verzamelen wij tevens ook deels geanonimiseerde gegevens, zoals IP adressen of browsergegevens. Deze gebruikersstatistieken wenden wij aan om onze websites te monitoren en verbeteren. Voor het verzamelen van deze gegevens maken we tevens gebruik van een externe partner gespecialiseerd in het verwerken en verzamelen van bezoekers statistieken.

WAAROM VERZAMELEN WE GEGEVENS?

• Voor algemene communicatie; Wanneer u interesse toont in een van onze wagens, of wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens opslaan in onze databank. Dit om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden, maar ook om de nodige opvolging te voorzien.

• Voor een aankoop, verkoop of optie;  Wanneer onze producten (wagens) of diensten worden afgenomen hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig voor onze administratie. Wij verzamelen deze gegevens ook voor de goede werking van onze organisatie, zoals onder andere het opstellen van offertes en facturen.

• Voor uw gebruiksgemak; Onze websites maken gebruik van cookies (zie lager) en analyseren hoe onze bezoekers gebruik maken van onze site. Deze gegevens worden gebruikt om onze websites te optimaliseren.

• Voor (commerciële) acties; Wanneer u deelneemt aan een actie, dienen wij te beschikken over uw contactgegevens, onder andere om de uiteindelijke winnaar te kunnen contacteren.

Bij bovenstaande lijst maken wij graag de aanvulling dat wij gegevens moeten opslaan bij een verkoopovereenkomst, zowel fysiek als digitaal; in functie van een gerechtvaardigd belang voor ons bedrijf; na een specifiek ontvangen toestemming; of bij een wettelijke verplichting.

HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij werken voor de opslag van uw persoonlijke gegevens met een gecentraliseerd CRM pakket. Dit werd in samenwerking met een technische partner op maat van onze organisatie ontwikkeld, en staat op een lokale server geïnstalleerd. Uw gegevens worden steeds verwerkt via een versleutelde verbinding, en opgeslagen in beveiligde databanken.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Enkel de bevoegde personen van onze organisatie hebben toegang tot deze gegevens, en onderschrijven steeds de intenties van de organisatie aangaande het beschermen van uw privacy. Zij mogen dus deze gegevens uiteraard niet kopiëren, doorgeven of gebruiken voor eigen doeleinden.

Alle persoonsgegevens worden op een aannemelijke termijn verwijderd uit onze databanken. Wanneer wij uw gegevens opslaan na de aankoop van uw wagen, houden wij deze gegevens bij voor zolang het aanneembaar is dat onze diensten na verkoop nog van toepassing zijn op uw voertuig. U kan zich echter uiteraard op verzoek laten verwijderen.

WAT MET COOKIES?

Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst), deels om onze bezoekers te analyseren, deels voor uw gebruiksgemak.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u (en anderen) de website gebruikt. Deze informatie wordt verwerkt om zo onze websites te kunnen optimaliseren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige of alle functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor sommige diensten van externen dienen wij tevens bijkomende cookies op onze websites te activeren. Diensten die wij kunnen gebruiken zijn CRM-pakketten, sociale media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video. Wij werken daarvoor samen met externe derde partijen zoals, maar niet gelimiteerd tot, Facebook, Twitter, YouTube, Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing, AddThis, ...

UW, EN ONZE RECHTEN.

Aangezien het gaat om uw privacy, beschikt u ten allen tijde over het recht tot inzage, rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u ons telefonisch of via mail contacteren waarbij wij er ons toe verbinden uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Het is ons recht de gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals eerder beschreven, en uw gegevens te delen met derden, maar dan uitsluitend in de eerder omschreven uitzonderingen. Diensten van externen die wij kunnen gebruiken zijn mailsoftware, cloud-opslag, CRM-pakketten, sociale media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met privacy dient u hun privacy voorwaarden te lezen.

Ook, wanneer bevoegde instanties uw gegevens bij ons opvragen, zullen we daaraan gevolg (moeten) geven.

Deze privacyverklaring is een verbinding van onze organisatie naar u toe. Wanneer u met ons samenwerkt, onze website gebruikt of informatie deelt via onze communicatiekanalen, achten we dat u deze verklaring gelezen heeft, en akkoord gaat met de bepalingen die erin staan. Indien dit niet is, dient u dit tijdig te communiceren, en behouden wij het recht geen zakelijke relatie met u aan te gaan.